Disclaimer

De informatie op de website bilanciozorg.nl is door onze medewerkers zorgvuldig samengesteld, maar het is mogelijk dat er toch een fout of onvolledigheid is. BilancioZorg kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij kunnen ook niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website.

BilancioZorg verstrekt op deze website alleen informatie over eigen producten en diensten, en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bilanciozorg.nl bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door BilancioZorg worden onderhouden. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar we verwijzen, aanvaardt BilancioZorg geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van deze andere websites.

Copyright

De beschikbare teksten en afbeeldingen op de website bilanciozorg.nl zijn wettelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de maker worden verveelvoudigd. Het gedeeltelijk overnemen van teksten mag alleen na toestemming en moet met bronvermelding. Links en verwijzingen naar pagina’s op deze website zijn wel toegestaan. Neem voor vragen contact met ons op.

Contact opnemen

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u kennismaken met een mentor? Neem dan gerust contact met ons op.