Onze ideale mentor

Mentorschap is een beschermingsmaatregel voor mensen die door hun fysieke of mentale gesteldheid hun persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Mentorschap is vooral bedoeld als bescherming tegen personen in de omgeving die misbruik van de situatie kunnen maken.

De maatregel is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De kantonrechter wijst een mentor aan om de persoonlijke belangen van deze groep te behartigen. Wettelijk gezien kan door middel van oplegging van deze maatregel iemand opkomen voor de rechten van eenieder die dat nodig heeft. Net als bij de beschermingsmaatregelen curatele en bewindvoering.

Vraag naar mentoren groeit

Er is steeds meer vraag naar mentoren omdat het aantal kwetsbare mensen in onze samenleving groeit. Denk aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychogeriatrische patiënten, psychiatrische patiënten en verslavingspatiënten. In 2009 hadden ongeveer 150.000 mensen een beschermingsmaatregel en in 2018 waren dit er ruim 350.000. Bij 75.000 mensen ging het om de maatregel mentorschap.

Werkzaamheden van een mentor

Dit zijn de gebruikelijke werkzaamheden van een mentor:

 • U regelt de zorg van uw cliënt met zorgverleners en behandelaars.
 • U onderhoudt persoonlijk contact met uw cliënt, zodat u weet hoe het met hem/haar gaat.
 • U ondersteunt of vertegenwoordigt uw cliënt tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
 • U komt in actie als uw cliënt niet de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.
 • U grijpt in als een situatie niet goed is voor uw cliënt. Bijvoorbeeld als zijn/haar gezondheid achteruitgaat of als het uw cliënt niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.
 • U doet verslag aan de rechter over het verloop van het mentorschap.
 • U mag als mentor niet beslissen over zeer persoonlijke zaken van uw cliënt.
 • U betrekt uw cliënt zoveel mogelijk bij zijn/haar taken.

Mentor bij BilancioZorg

Als mentor bij BilancioZorg werkt u samen met de backoffice van BilancioZorg. Een beginnend mentor is de eerste twee jaar veelal bezig met commerciële zaken. In deze periode moet u immers uw portefeuille opbouwen. Dit doet u onder meer door acquisitie, gesprekken met zorgverwijzers, het inzetten van social media en via uw bestaande cliënten.
Is uw portefeuille eenmaal opgebouwd dan ligt het volgende zwaartepunt op het beheren van uw cliënten. Af en toe zullen cliënten afvallen, maar het verloop van cliënten is in de branche voor mentorschap laag.

Ondernemerschap

Wij zoeken ondernemers die hun eigen bedrijf in mentorschap in hun eigen rayon willen starten als franchisenemer van BilancioZorg. Herkent u zich in het profiel hieronder?

 • U heeft de ambitie om te ondernemen in de branche voor mentorschap en u bent bereid om te investeren in het ontwikkelen van uw ondernemerscompetenties.
 • U bent zich ervan bewust dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen bedrijfsvoering. U doet dit voor eigen rekening en (ondernemers)risico. Voor de exploitatie van uw eigen bedrijf wilt u samenwerken met BilancioZorg. U kiest bewust voor uitbesteding van primaire bedrijfsactiviteiten aan BilancioZorg en samenwerking in de werkzaamheden die uitbesteed kunnen worden aan de centrale organisatie.
 • U bent coöperatief en kunt/wilt samenwerken met collega-ondernemers. U ziet de meerwaarde van deze samenwerking voor uw eigen bedrijf.
 • U bent als ondernemer in staat uw eigen netwerk/cliëntenkring op te bouwen om zo een goed ondernemersinkomen te genereren.
 • U kunt zich conformeren aan gezamenlijk vastgestelde bedrijfsprocessen, huisstijlregels en werkafspraken.
 • U bent minimaal drie dagen per week gedurende twee uur per dag telefonisch voor cliënten bereikbaar.
 • U beschikt over een rijbewijs en vervoersmiddel zodat u op huisbezoeken kunt.
 • U bent volledig gefocust op het succesvol exploiteren van uw bedrijf.
 • Een eigen kantoor is niet verplicht. U kunt (zeker bij de start in uw eigen rayon) vanuit huis werken.

Heeft dit uw interesse gewekt?

En wilt u vrijblijvend onze uitgebreide brochure voor franchisenemers ontvangen?

Aanmeldprocedure

Herkent u zichzelf in het profiel van de franchisenemer? Als u enthousiast bent en mentor wilt worden bij BilancioZorg dan kunt u zich aanmelden. Daarna zullen we kennismaken met elkaar. In een gesprek waar zowel uw vragen als onze vragen aan de orde komen, kijken we of we bij elkaar passen. Daarna spreken we de intentie uit om te gaan samenwerken.

Lees meer